Privacy

Vanaf mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ara Fysiotherapie heeft verschillende maatregelen genomen voor het beschermen van uw persoonsgegevens. Deze gegevens heeft de praktijk nodig om uw dossier te kunnen opstarten, aanvullen en u van informatie te voorzien. Jaarlijks worden de maatregelen geëvalueerd en bijgesteld om de gegevensverwerking volgens de Nederlandse Uitvoeringswet zo goed mogelijk uit te voeren. Tijdens uw eerste bezoeken vragen wij u een toestemmingsformulier te tekenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Doel, gegevens en bewaartermijn

Ara Fysiotherapie verwerkt alleen gegevens die belangrijk zijn voor het behandelen van uw gezondheidsklachten. Gegevens die wij verwerken zijn:
  • Naam en geslacht
  • Contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Verzekeringsgegevens
  • Gegevens over uw gezondheid en de klacht waarvoor uw komt

Bewaartermijn

Uw medisch dossier wordt volgens de wet- en regelgeving minimaal 15 jaar bewaard. De financiële gegevens minimaal 7 jaar. Mochten wij nog andere gegevens van u hebben na bijvoorbeeld een klacht of ander contactmoment zullen we deze maximaal 3 jaar bewaren. 

Met welke partijen delen wij uw gegevens?

Wij delen nooit ongevraagd uw gegevens. Partijen waar wij uw gegevens aan delen zijn o.a. de huisarts, bedrijfsarts, specialisten en andere paramedische beroepen. Uw fysiotherapeut zal van te voren toestemming vragen en u kan aangeven als u niet wilt dat zij uw gegevens ontvangen. 

Voor het declareren en verzamelen van data voor de zorgverzekeraar zullen de meeste gegevens anoniem verwerkt worden. De zorgverzekeraar kan natuurlijk wel zien op welke dag en tijdstip u in de praktijk geweest bent. 

Daarnaast wordt er vanuit de zorgverzekeraars gevraagd een tevredenheidsonderzoek achteraf in te vullen. U bent niet verplicht deze in te vullen, wij waarderen het wel. Er wordt vooraf toestemming gevraagd om deze naar u te versturen. 

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Wij verwerken uw gegevens digitaal en deze zijn met een certificaat beveiligd. Dit gaat via het bedrijf FysioRoadMap. Mocht u hier vragen over hebben kan u contact opnemen via info@arafysiotherapie.nl of telefonisch. 

Toegang, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 

  • U mag ten alle tijden uw gegevens en medisch dossier opvragen
  • Als u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, is dit na tekenen mogelijk. Aangezien wij de verplichting hebben uw medisch dossier te bewaren.
  • Uw gegevens kunnen wij wijzigen, mocht dit nodig zijn kan u dit kenbaar maken bij uw therapeut of telefonisch. 

| Ara fysiotherapie | Wijk aan Zeeërweg 101 | 1972 NN IJmuiden |
| 06 - 51502846 | info@arafysiotherapie.nl | KvK-nummer: 78169690 |
Copyright 2022